Diensten


Vertalen +

De + staat voor iets aanvullends.

Steeds vaker kregen wij het verzoek om opgemaakte brochures of leaflets ook weer opgemaakt te retourneren, als InDesign file. Doet CopyTrust dat zelf? Nee. Wij werken hiervoor samen met verschillende dtp-bureaus; in Nederland maar ook in het buitenland. Wij verzorgen het gehele traject van A tot Z.

Meer info


Beëdigde vertalingen

Soms is de vertaling van een document alleen niet voldoende, voor officiële doeleinden heeft men vaak een beëdigde vertaling nodig. De vertaler verklaart door middel van een verklaring dat vertaalde tekst een getrouwe weergave is van het oorspronkelijke brondocument. Indien gewenst kunnen wij de documenten ook laten voorzien van een apostille of legalisatie bij de rechtbank. Vragen hierover? Bel ons gerust, wij vertellen of mailen je er graag meer over.

Meer info


Vertalen _

De – staat voor een eenvoudiger vertaalproces.

Soms wil je alleen weten wat er staat in die tekst in die voor jou onbekende taal. En dat moet snel. Zo’n ruwe versie kunnen wij uiteraard voor je verzorgen. Op het tarief laten wij het – los. Deze opdrachten kunnen wij voor lagere projectprijzen verzorgen. Wel altijd met die afspraak dat het echt gaat om een ruwe en niet nagekeken versie van een brondocument, val dus niet over komma’s en punten maar neem de inhoud van het document tot je.

Meer info


Machine translation

Vaak gezien als een “lelijk” woord in onze branche. Dit hoeft niet. Mens en machine vullen elkaar ook in ons vak aan. Na een grondige verkenning van alle mogelijkheden die NMT (Neural Machine Translation) ons kan bieden, hebben wij deze dienstverlening toegevoegd in ons aanbod. Wij hebben inmiddels ruime ervaring in het zorgvuldig en grondig opbouwen van vertaalengines met geschikte data die een heel hoog niveau halen. Alle output wordt altijd nog door een getrainde post-editor nagekeken dus ook bij NMT wordt er nog door echte mensen aan jullie teksten gewerkt. Voor meer informatie over NMT kun je altijd contact met ons opnemen. Wij kijken graag me je mee naar de mogelijkheden.

Meer info


Redigeren

Uiteraard lezen wij graag me je mee. Heb je een tekst waar kritisch naar gekeken moet worden dan doen wij dat. Dit kan door brontekst en vertaling naast elkaar te leggen, maar we kunnen ook zonder brondocument een anderstalig document nalezen. Vertaalfouten, taalfouten, stijlfouten alles kan voorbijkomen. Jij geeft aan wat je wensen zijn en waar wij op moeten letten.

Meer info