Editing & Proofreading


Als het vertalen van een tekst of document klaar is, is het werk nog niet gedaan. Klopt bijvoorbeeld de interpunctie overal? Of komt de lay-out van het doeldocument wel overeen met het oorspronkelijke document? Maar ook andere zaken behoeven aandacht. Is de tekst wel geschikt voor uw doelpubliek? Komt de boodschap die u wilt uitdragen, wel helder over? Zijn sommige stukken tekst wellicht te lang of behoeven zij juist nog toelichting? Dit zijn allemaal zaken die bij het editen en proofreaden aangepast worden.

Het doel van editen en proofreaden is het verbeteren van de doeltekst. Er zit echter wel een verschil in beide processen. Vertaalfouten worden uit een tekst gehaald tijdens het editen. Hiervoor legt de editor de bron- en doeltekst naast elkaar en kijkt of de vertaling juist en compleet is en of er geen verkeerde interpretaties in zitten. Bij het proofreaden wordt alleen gekeken naar de doeltekst. De taak van de proofreader is het corrigeren van eventuele grammaticale en spellingsfouten, het corrigeren van zinnen die niet lopen, layout. Hij corrigeert dus geen vertaalfouten, maar taalfouten. Het uiteindelijke doel van beide handelingen is dat de doeltekst leest als een origineel geschreven stuk en dat het niet te zien is dat het een vertaling is.

Ook als u een eigen geschreven tekst hebt, bijvoorbeeld rechtstreeks geschreven in de doeltaal, kunnen wij de tekst voor u editen en/of proofreaden. Zeker als u een check wilt op de taalkundige kwaliteit, is dit aan te bevelen.