Beëdigde vertalingen

Soms is de vertaling van een document alleen niet voldoende, voor officiële doeleinden heeft men vaak een beëdigde vertaling nodig. De vertaler verklaart door middel van een verklaring dat vertaalde tekst een getrouwe weergave is van het oorspronkelijke brondocument. Alleen een beëdigd vertaler mag zo’n beëdigde vertaling verzorgen. Deze vertalers staan ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (RBTV). Zij hebben voor de rechtbank de eed of gelofte afgelegd.

Indien gewenst kunnen wij de beëdigde documenten ook laten voorzien van een apostille of legalisatie bij de rechtbank. Vragen hierover? Bel ons gerust, wij vertellen of mailen je er graag meer over.