Gebruik vertaalsoftware

Het punt van de vertaalsoftware lichten wij graag toe. Ook de vertaalwereld staat niet stil. En de huidige technologie biedt ons en de vertalers de mogelijkheid om met de juiste vertaalsoftware beter en sneller te werken.

De software werkt met name ondersteunend, want vertalen blijft ten alle tijden mensenwerk. Onder iedere tekst staat denkbeeldig een handtekening van de vertaler. De software zorgt voor:

  • meer nauwkeurigheid bij het vertalen
  • consistentie in terminologie
  • kostenbesparing

In onze vertaalsoftware worden vertalingen inclusief brontekst opgeslagen. Bij een nieuwe opdracht kijken wij wat gebruikt kan worden van eerdere opdrachten. In het offertestadium kan dit al gunstig uitpakken, de software herkent de tekst. Deze tekst hoeft niet opnieuw vertaald te worden. Bij het vaststellen van onze projectprijs (zie kopje tarief) houden wij hier rekening mee.

Vertaalsoftware doet suggesties in het vertaalproces. Het is de vertaler die de keus maakt om deze suggestie te accepteren, af te wijzen of zelf een alternatief toe te voegen. Het “geheugen” van de software wordt hierdoor steeds uitgebreider en beter.

Vertaalsoftware is niet hetzelfde als Machine Translation. Zie het kopje Machine Translation onder Wij.